KBC Груп отчита висока печалба

KBC Груп, която е собственик на СИБАНК и ДЗИ, става третата по големина банкова група в България с придобиването на Обединена българска банка и Интерлийз през четвъртото тримесечие. Финансовата институция отчита нетна печалба от 685 млн. евро за четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 629 млн. евро за предходното тримесечие и спрямо изключителната печалба от 862 млн. евро за четвъртото тримесечие на 2015 г. (или 441 млн. евро, като се изключат две големи еднократни печалби през това тримесечие).

За цялата 2016 г. нетната печалба възлиза на 2 427 млн. евро спрямо 2 639 млн. евро за 2015 г. (2 218 млн. евро, като се изключат двете големи еднократни печалби). Освен това през 2016 г. продължи ръстът на кредитните и депозитните обеми, както и на продажбите на животозастрахователни и общозастрахователни продукти. Беше постигната още по-силна платежоспособност и ликвидна позиция.

 

Facebook comments