fbpx Кофас България става директно подразделение на централата във Франция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кофас България става директно подразделение на централата във Франция

Кофас България става директно подразделение на централата във Франция

Компанията Кофас България се преобразува като директно подразделение на компанията-майка Coface SA, Франция. „Това преобразуване отбелязва важен напредък по отношение на директивата Платежоспособност ІІ (Solvency II). По този начин ще притежаваме с достатъчно основен капитал в международен мащаб, което ще бъде от полза за клиентите. За нас е важно да разполагаме с достатъчно време за възможно най-добра подготовка за изискванията на тази директива и поради това вече сме започнали да прилагаме необходимите мерки” – посочи предимствата на тази промяна Милена Виденова, Управител за България на компанията.
Репозиционирането на международния застраховател на кредити Кофас продължава с преобразуването на всички дружества в директни подразделения на Coface SA, France, което прави компанията добре подготвена за въвеждането на директивата Платежоспособност ІІ (Solvency II)

facebook коментари