fbpx Кофас България става директно подразделение на централата във Франция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кофас България става директно подразделение на централата във Франция

Компанията Кофас България се преобразува като директно подразделение на компанията-майка Coface SA, Франция. „Това преобразуване отбелязва важен напредък по отношение на директивата Платежоспособност ІІ (Solvency II). По този начин ще притежаваме с достатъчно основен капитал в международен мащаб, което ще бъде от полза за клиентите. За нас е важно да разполагаме с достатъчно време за възможно най-добра подготовка за изискванията на тази директива и поради това вече сме започнали да прилагаме необходимите мерки” – посочи предимствата на тази промяна Милена Виденова, Управител за България на компанията.
Репозиционирането на международния застраховател на кредити Кофас продължава с преобразуването на всички дружества в директни подразделения на Coface SA, France, което прави компанията добре подготвена за въвеждането на директивата Платежоспособност ІІ (Solvency II)