fbpx Намалява броят на жилищни и административни сгради | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намалява броят на жилищни и административни сгради

Намалява броят на жилищни и административни сгради

През четвъртото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 194 жилищни сгради, на 56 административни сгради/офиси и още 1 563 други сгради с 639 300 кв. м РЗП, се констатира в анализ на Националния статистически институт. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и застроената им площ намаляват съответно с по 10.6 и 5.5%, докато жилищата в тях се увеличават с 16 %. Административните сгради са по-малко с 8.2%, но общата им застроена площ нараства със 147.5%, 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 3.6%, жилищата в тях - с 8.9%, и тяхната РЗП - с 9.7 процента. Нарастване бележи и броят на административните сгради - със 7.7%, на другите сгради - с 41.1%, като и съответната им застроена площ се увеличава с по 95.4 и 5 процента.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 640 жилищни сгради с 1 740 жилища в тях, на 28 административни сгради/офиси  и на 670 други сгради с 451 382 кв. м РЗП, става ясно от съобщението. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 11,2%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават съответно с по 3 и 06%. Регистрирано е намаление и на започнатите административни сгради с 9,7% и на тяхната застроена площ с 47,3%. 

Ако се сравнят с 2010 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 4,7%, докато жилищата в тях и РЗП намаляват съответно с по 23,9 и 13,9%. 

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 121 жилищни и 64 други сгради, Пловдив - 70 жилищни и 53 други сгради, Варна - 54 жилищни и 46 други сгради, София - 52 жилищни и 40 други сгради, София (столица) - 36 жилищни и 40 други сгради.

Facebook коментари