fbpx Бумът на кол центровете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бумът на кол центровете

След шест бурни години на ръст, дела на заетите служители в кол-центровете (call centers) и 14,3 % и вече е в Топ_3 от 10-те ИТ сектори в страната по брой заети. При старта на този бизнес през 2005 г. служителите в този сектор са били едва 0,2% спрямо спрямо всички заети в Технологичната индустрия. Това показват резултатите от годишното проучване на агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Стремителният ръст на работните места кореспондира с рязко свиване на персонала в друг ключов ИТ сектор. Средното възнаграждение на зает в сектора на ИТ аутсорсинг изнесените услуги през 2005 г. е 81 % от средното за Технологичната индустрия в страната. През 2011 служителите в кол-центровете вече взимат 94 % от средното за ИКТ бизнеса като цяло. Интересно е, че аутсорсинг сектора все още не може да влезе в Топ_3 по заплащане, макар и да е в Топ_3 по заети.