fbpx Намаляват преките инвестиции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намаляват преките инвестиции

Преките инвестиции в страната за периода януари - април намаляват с 62,5 млн. евро според предварителни данни на БНБ. Причина за спада са нетните плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията. Привлеченият през януари - април 2011 г. дялов капитал възлиза на 234.7 млн. евро. Той е по-нисък с 56.2 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2010 г. (290.9 млн. евро).

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са в размер на 52,1 млн. евро, при 49,9 млн. евро за януари - април 2010 г.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за периода януари - април 2011 г. са на Австрия (116 млн. евро), Кипър (46 млн. евро) и Испания (35.7 млн. евро). Към Германия, Великобритания и Япония нетните плащания са в размер съответно на 108.6 млн. евро, 108,3 млн. евро и 50,3 млн. евро. Отрицателните потоци се дължат основно на нетни плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията, посочват от БНБ.

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари - април 2011 г. се увеличават с 24,5 млн. евро, при увеличение в размер на 38.8 млн. евро за януари - април 2010 година.