fbpx Междуфирмените плащания се забавят още повече | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Междуфирмените плащания се забавят още повече

Днес бе анонсирана Асоциацията на Колекторските Агенции в България (АКАБГ). Учредителите са пет от международните колекторски агенции, които развиват дейност у нас - ЕОС Матрикс, Кредитреформ България, Мелън България, Сайкъл кредит и Кофас България.
По данни на Асоциацията в момента в България 65 фирми се занимават със събиране на вземания. Техните основни клиенти са банки, мобилни оператори, търговски дружества, интернет доставчици и небанкови финансови институции.

Сред най-важните цели на Асоциацията са повишаване на финансовата култура на потребителите и създаването и спазването на етични норми, които запазват достойнството на клиента длъжник. В дългосрочен план, АКАБГ цели създаването на регулация на дейността. 

Според АКАБГ типовете услуги, по които българските граждани имат забавени плащания са:
• Ипотечен кредит – 10%
• Ток – 15%
• Потребителски кредит – 20%
• Кредитна карта – 20%

Причините за забавяне на плащане се разпределят по следния начин:
- неразбиране на ангажиментите и продукта ( не съм вземал кредитна карта, взех си пердета) 8%
- непознаване на задълженията по договора (напускате апартамент и не позвънявате на доставчика на кабелна телевизия, за да прекратите договора) 12%
- подценяване на последиците и открито нежелание (синдромът Андрешко) 6%
- титулярът е в чужбина – 35%
- забавено от работодателя възнаграждение – 15%
- невъзможност (временна безработица, загуба на трудоспособност, болест или инцидент в семейството) 24%

Средностатистическият длъжник в България има следния профил:
- мъж
- 41 - 50 години / преди кризата 21- 30
- семеен
- служител / работник
- жител на северозападна България или гр. Русе

При междуфирмените плащания се наблюдава увеличаване на срокът на забавяне на плащанията. Той вече е средно 105 дни при 78 през 2010 г.
Разпределението по сектори:
- Търговия- увеличение- от 49 за 2010 на 68 за текущата година;
- Строителство- от 97 за 2010 на 150 за текущата година;
- Промишленост- от 70 за 2010 на 109 за текущата година;
- Услуги-от 93 за 2010 на 97 за текущата година;