fbpx Дигитализация е от ключово значение за развитие според 2/3 от българските предприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Дигитализация е от ключово значение за развитие според 2/3 от българските предприятия

70% от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност. Това показват данните на Асоциация на индустриалния капитал в България от проведено изследване в 116 предприятия от 13 икономически дейности. Като най-сериозно влияние е отчетено при компаниите от „Въздушен транспорт“, „Издателска дейност“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“, „Обработка на кожи и производство на обувки“ и „Производство на почистващи препарати“ – 100%, а най-слабо в „Растениевъдство и животновъдство“ – малко над 36 на сто.

Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. 

На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и специфичните дигитални умения, които се  изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са „Грамотност, свързана с информация и данни“, „Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“ и „Решаване на проблеми“.

Сред представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер химик, монтьор на радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране на персонал.

Най-значителен дял от знания и умения за всички професии се отчитат в категорията „Грамотност, свързана с информация и данни“. В нея се включват сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, както и умения за управление и оценяване на данни. На второ място се нарежда безопасността с уменията за защита на личните данни, дигитални устройства и дигитално съдържание.

Следват „Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“ и „Решаване на проблеми“. Като изключително важни умения, които трябва да притежават заетите лица са уменията за взаимодействие по цифров път с колеги, партньори и други лица и организации, както и тези за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание. При решаването на проблеми най-често работниците и служителите трябва да притежават умения за решаване на технически проблеми и умения за идентифициране на потребности и намиране на технологични решения за удовлетворяване на потребностите.

Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията предприятията са посочили развитието на високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани кадри и други.

Като част от перспективите, които дигитализацията открива са намаления стрес, напрежение и отговорност, усъвършенстване на организацията на работа, бързата комуникация, по-бързото въвеждане на нови продукти, създаване на условия за устойчиво развитие.

Въпреки многобройните позитивни процеси, които дигитализация ще насърчи участниците в изследването считат, че има и сериозни рискове, които може да бъдат създадени. Сред тях са липса на финансов ресурс за осъществяване на процесите на дигитализация, липса на квалифицирани кадри и създаване на зависимост от специалисти с определена квалификация, оскъпяване на производството, кибератаки, кражба на авторски права, интелектуална собственост и лични данни и големи икономически щети при грешка.