fbpx преки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд.
Преките инвестиции в страната за периода януари - април намаляват с 62,5 млн. евро според предварителни данни на БНБ. Причина за спада са нетните плащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията. Привлеченият през януари - април 2011 г.