fbpx Чуждите инвестиции са повече през 2012 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Чуждите инвестиции са повече през 2012 г.

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1.4 млрд. евро за 2012 г. по предварителни данни, но размерът им подлежи на ревизия през следващите 15 месеца. Като имаме предвид растежа им през 2011 г. (1.75 млрд. евро по окончателни данни при 1 млрд евро по предварителни), се надяваме през 2012 г. преките чуждестранни инвестиции да достигнат 2 млрд.евро. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при връчването на четири нови сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите, издадени от декември 2012-а до февруари 2013 г. Проектите на обща стойност 320 млн. лв. ще разкрият 418 нови работни места.

„Тракия глас България” ЕАД-Търговище получи от министър Добрев документа за първия си приоритетен инвестиционен проект „Производство на стъкло и стъклени изделия – нови инвестиции”. Той е на стойност над 300 млн.лв., ще открие 350 нови работни места и вече е в етап на реализация.

На „Монрол България” ЕООД-София бе връчен сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта „Лаборатория за производство на радиофармацевтици“ в столичния кв. Люлин. Центърът ще диагностицира ракови заболявания. Стойността му е 8 млн.лв. и планира 10 нови висококвалифицирани работни места.

Шуменското АД „Фаджо“ получи сертификат за инвестиция клас „А“ за проекта си „Завод за трансформация на биомаса и производство на пелети от дърво“. Стойността на мощността за алтернативното отопление е близо 10 млн. лв. и ще разкрие 36 нови работни места. Четвъртата отличена фирма е „Център за нанотехнологии” ООД-София за научноизследователска и развойна дейност в медицината и отбраната. Сертификатът е за инвестиция клас „Б“ за проекта „Изследователски услуги чрез нанотехнологични иновативни решения” на стойност 2 млн.лв. По него ще има 58 нови висококвалифицирани работни места.

Към март тази година по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 2 сертификата – 1 клас „А” и клас „Б”. Те са на обща стойност близо 10 млн.лв. и предвиждат около 300 нови работни места във високотехнологични производства и научноизследователска и развойна дейност, каза министър Добрев. През 2012 г. са издадени 10 сертификата - 8 клас “А”, 1 клас “Б”, както и първият сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Общият размер на инвестициите по тях е 814 млн. лв., а планираните работни места са 1350. През 2011 г. са издадени 4 сертификата за клас “А” за общо 92 млн. лв. и 350 нови работни места.