fbpx Несебър без алейна търговия догодина | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Несебър без алейна търговия догодина

Несебър без алейна търговия догодина

От следващото лято община Несебър няма да издава разрешения за алейна търговия на своя земя на територията на Стария град гласуваха общинските съветници в морския град. Общината взима спешната мярка след редица препоръки от ЮНЕСКО за опазване извънредната универсална стойност на града.
Въпросът за премахването на алейната търговия на общинска земя бе коментиран още по време на общественото обсъждане на плана за опазване и управление „Старинен град Несебър – Световно наследство”, което се проведе в края на юли. Община Несебър се зае сама да финансира плана, за да гарантира запазването на града като световна ценност. По време на обсъждането на плана жителите на град предложиха да бъде премахната алейната търговия върху общински терени. Тогава кметът Николай Димитров заяви, че общината първа ще редуцира търговските си обекти, за да даде пример в опазването на историческия облик на града.

Премахването на алейната търговия върху общински терени е част от усилията на община Несебър да спази всички предписания на ЮНЕСКО, за да съхрани древния град. Мониторинг, направен от световната организация през 2010 г., установи нарушения, извършени от местните жителите. Историческият пейзаж на града е запазен, но извънредната му универсална стойност е застрашена и това може да доведе до включването на единствения български град-паметник в списъка на застрашените обекти, заключиха експертите.

Местния парламент откри и процедура за предоставяне на концесия за услуга върху „Пристанищен терминал Несебър”. Решено бе да се изгради околовръстен път в с. Обзор, за да се изнесе автомобилният трафик от центъра на селището. Съветниците гласуваха още за разширението на градското сметище, решиха общината да кандидатства за финансиране със свои проекти по „Програма заразвитие на селските райони” и по ОП за развитие на сектор „Рибарство”