fbpx Нова голяма сделка на българския банков пазар | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова голяма сделка на българския банков пазар

Корпоративна търговска банка АД подписа споразумение с IUB Holding SAS, изцяло дъщерна компания на глобалната група за финансови услуги Креди Агрикол С.А., Франция, за придобиването на 100% от акциите от капитала на Креди Агрикол България ЕАД. Придобиването ще бъде финализирано след получаване на необходимите одобрения от компетентните органи.

Корпоративна търговска банка АД е четвъртата по големина банка в България. Към 30 септември 2013 г. активите на банката възлизат на 6,7 млрд. лв. КТБ АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса – София АД.

Креди Агрикол България ЕАД е средна по големина кредитна институция, чиито активи възлизат на повече от 480 млн. лв. към 30 септември 2013 г.

След придобиването Креди Агрикол България ЕАД ще бъде ребрандирана и ще предлага широка гама от продукти и услуги на своите клиенти, като фокусът ще бъде върху малкия и среден бизнес и търговията на дребно.

Корпоративна търговска банка АД, IUB Holding SAS и Креди Агрикол С.А. постигнаха взаимноизгодно споразумение, което е в полза на стратегическите цели и на двете страни.