fbpx Нови летищни такси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови летищни такси

Нови летищни такси

Нови такси ще има Летище София и са определени след двугодишни консултации с ползвателите на аеропорта. Те предлагат отстъпки, които могат да стигнат до 99% намаление от размера на съответната такса.

Новите такси са свързани с одобрени от правителството промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване, съобщават от правителствената информационна служба. С друга част от новите текстове е изменена структурата на таксите, събирани на летищата в Пловдив и Горна Оряховица. Типовете въздухоплавателни средства са разделени въз основа на предназначението си, изпълняваните функции, видове полети и излетни тегла.

Това разделение е възприето от редица европейски летища с регионално значение. То дава възможност за по-обективно определяне на таксите и по-опростеното им администриране. Освен това въвежда стимули за увеличаване на броя на полетите.

Последната група промени, приети от кабинета, се отнася до таксите за аеронавигационно обслужване. Осреднената базова таксова единица при прелитане във въздушното пространство на страната става 37,53 евро. Тя се определя след консултации с авиационните превозвачи и е съгласувана и одобрена от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол). Таксата покрива разходите за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията. В размера й е включен и компонент (0,15 евро), отразяващ разходите на Бюрото за събиране на таксите за аеронавигационно обслужване към Евроконтрол.

Лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане ще бъде в размер на 10,24% на годишна база, уточняват още от „Дондуков"1.

Facebook коментари