fbpx Новости в развитието на телемедицината | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Новости в развитието на телемедицината

Новости в развитието на телемедицината

Медици и експерти от Електрон Прогрес ЕАД коментираха на кръгла маса новостите и тенденции в развитието на телемедицината. Българската компания представи възможностите и опита си за реализиране на проекти в сферата на информационните технологии и цялостните интеграционни решения. Заедно с това бе заявена нагласата за съвместна работа с лекарите с цел предоставяне на по-добри услуги за пациентите с хронични заболявания, както и в ресор - електронно здравеопазване. Впечатляваща бе и демонстрацията на метод за дистанционно следене на състоянието на диабетно болните.
Показаната мобилна технология е изключително удобна за пациентите от тази група и според ендокринолозите и би улеснила както тяхната работа, така и подобри грижата за състоянието им.
Приложенията на преносимото устройство, ефективно използвано на други пазари в Европа, позволяват запис на данни и тяхното структурирано представяне на лекарите или близките на заболелия, особено значимо при деца, болни от диабет.

Електрон Прогрес ЕАД отличи и победителите (студенти от Нов Български Университет) в обявеният в средата на юли т.г., конкурс за телемедицинска концепция в реална бизнес среда.