fbpx Няма нарушения при съхранението на сладолед | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Няма нарушения при съхранението на сладолед

В разгара на лятото Българска агенция по безопасност на храните извърши 1116 проверки на обекти за производство и търговия със сладолед. Резултатите от извършените лабораторни изпитвания на сладоледа не показват отклонения от нормите за безопасност. В резултат на инспекциите са съставени 2 Акта за установяване на административно нарушение и са издадени 24 Предписания за отстраняване на несъответствия. По време на проверките са възбранени 316 литра сладолед в склад за търговия на едро в град Пазарджик, поради несъответствия в етикетирането (неясно изписване на алергените).

Двата Акта са съставени от служителите на Областна дирекция по безопасност на храните, град Търговище. Откритите нарушения са в обети за търговия на дребно, единият е за липса на придружаващи документи за произход, а другият за неизпълнение на предписание. На нарушителите ще им бъдат наложени санкции за в размер на до 500 лева.

Масираните проверки се проведоха на територията на цялата страна. Инспектирани бяха обектите за производство и търговия на едро и дребно със сладолед, временни и подвижни обекти и машини за сладолед. Инспекторите проверяваха произхода на сладоледа, температурата на съхранение, която трябва да бъде минимум „-18 C◦”, срокът на годност, придружаващите документи, етикетировката, работното облекло и здравни книжки на персонала и хигиената в обектите.