fbpx Обществени сгради ще бъдат бъдат обновени по проекти за енергийна ефективност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обществени сгради ще бъдат бъдат обновени по проекти за енергийна ефективност

Обществени сгради ще бъдат бъдат обновени по проекти за енергийна ефективност

Финансовата помощ е по линия на Международен фонд „Козлодуй“ на стойност 47 млн. евро ще бъде предоставени за енергийна ефективност на 243 обществени сгради на територията на цялата страна. Ще бъде направена и подмяна и модернизиране на уличното осветление в 14 общини на стойност около 10 млн. евро. Това е най-мащабната програма за енергийна ефективност в страната, като в нея се включват 99 детски градини, 63 учебни заведения, 55 здравни заведения, 16 административни, 10 спортни и културни сгради. Очакванията са във всяка една от сградите да се постигнат икономии от между 50 и 70 %. На територията на Столична община са одобрени 26 проекта, в Пловдив – 28, в Стара Загора – 4, в Бургас – 17.