обществен

06 Април 2016

Политическият и обществен риск е най-голямото предизвикателство пред финансовите пазари

Според Saxo Bank политическата несигурност и нарастващите настроения против статуквото, които се забелязват около изборите в САЩ и с наближаването на гласуването на Брексит през юни, са двa от най-големите риска пред финансовите пазари през Q2 на 2016 година. Тяхното значение се засилва още повече...
26 Юли 2012

Обществени сгради ще бъдат бъдат обновени по проекти за енергийна ефективност

Финансовата помощ е по линия на Международен фонд „Козлодуй“ на стойност 47 млн. евро ще бъде предоставени за енергийна ефективност на 243 обществени сгради на територията на цялата страна. Ще бъде направена и подмяна и модернизиране на уличното осветление в 14 общини на стойност около 10 млн. евро...
12 Март 2012

Оскари за родните читалища

Платформа АГОРА за трета поредна година ще отличи онези читалища, които са изпълнили в най-голяма степен гражданската си роля и са работили заедно със своите общности. Победителят в конкурса ще бъде излъчен по време на церемонията на 15 март, когато всеки от номинираните участници ще представи на...
17 Февруари 2012

Наложени глоби за пушене на закрити обществени места

Здравните инспектори наложиха санкции за 276 120 лв за неспазване на забраните за тютюнопушене в закритите обществени места. Издадени са 4305 предписания и 1363 наказателни постановления, санкционирани са 951 лица и 412 собственици и работодатели при 161 717 проверки на територията на цялата страна...
11 Ноември 2011

Вече трябва да се публикуват покани при малки обществени поръчки

Възложителите на малки обществени поръчки занапред ще трябва да публикуват покана към потенциалните изпълнители на портала за обществени поръчки и на своята интернет страница. Всички заинтересовани лица трябва да имат достъп до поканата за не по-малко от 7 дни. Това е регламентирано с измененията...
16 Юни 2011

Повече прозрачност при обществените поръчки

Представители на браншовите бизнес организации да бъдат излъчени за оценителните комисии при възлагането на обществените поръчки – за това се изказаха експерти от Българската търговско-промишлена палата на дискусия за предстоящите промени в Закона за обществените поръчки. С новите текстове трябва...
16 Май 2005

Обща система за самооценка

Преди приемането на България за пълноправен член на Съюза публичната администрация ще има нужда от методическа помощ, напътствия и добри практики при работата с новите структури на ЕС в съответствие с изискванията на Общността. Членството в Съюза е обвързано с редица икономически и социални...