fbpx обществен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Според Saxo Bank политическата несигурност и нарастващите настроения против статуквото, които се забелязват около изборите в САЩ и с наближаването на гласуването на Брексит през юни, са двa от най-големите риска пред финансовите п
Финансовата помощ е по линия на Международен фонд „Козлодуй“ на стойност 47 млн. евро ще бъде предоставени за енергийна ефективност на 243 обществени сгради на територията на цялата страна. Ще бъде направена и подмяна и модернизиране на уличното осветление в 14 общини на стойност около 10 млн.
Платформа АГОРА за трета поредна година ще отличи онези читалища, които са изпълнили в най-голяма степен гражданската си роля и са работили заедно със своите общности.
Здравните инспектори наложиха санкции за 276 120 лв за неспазване на забраните за тютюнопушене в закритите обществени места.
Възложителите на малки обществени поръчки занапред ще трябва да публикуват покана към потенциалните изпълнители на портала за обществени поръчки и на своята интернет страница. Всички заинтересовани лица трябва да имат достъп до поканата за не по-малко от 7 дни.
Представители на браншовите бизнес организации да бъдат излъчени за оценителните комисии при възлагането на обществените поръчки – за това се изказаха експерти от Българската търговско-промишлена палата на дискусия за предстоящите промени в Закона за обществените поръчки.
Преди приемането на България за пълноправен член на Съюза публичната администрация ще има нужда от методическа помощ, напътствия и добри практики при работата с новите структури на ЕС в съответствие с изискванията на Общността. Членството в Съюза е обвързано с редица икономически и социални критерии, на които новоприетите институции трябва да отговарят, при това в особено кратки срокове. В отговор на тази потребност представителите на Министерствата на публичната администрация от ЕС разработиха