fbpx Повече прозрачност при обществените поръчки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече прозрачност при обществените поръчки

Представители на браншовите бизнес организации да бъдат излъчени за оценителните комисии при възлагането на обществените поръчки – за това се изказаха експерти от Българската търговско-промишлена палата на дискусия за предстоящите промени в Закона за обществените поръчки. С новите текстове трябва да се постигне по-голяма прозрачност на процедурите, да се намали бюрокрацията и да се осигури по-добро изразходване на публичните средства.

Позицията на БТПП е за пълно въвеждане на електронно класиране и осигуряване на пълна прозрачност за избраните на първите три места при провеждането на процедури за разходване на обществени средства. Възраженията за опасност от разкриване на фирмена тайна, които до сега спираха достъпа до данните за срокове, цени и тежест на отделните компоненти по обществените поръчки, трябва да бъдат оставени за частните търгове, а за разходването на публични средства всичко да бъде прозрачно. 

Бе оспорена квалификацията на експертите, които извършват оценка на офертите. Представители на Агенцията по заетостта пък оспориха това предложение, защото то ще създаде възможности за манипулация и за забавяне на изпълнението на обществените поръчки. Няма достатъчно външни експерти, които да участват във всички обществени поръчки, и затова се налага използването на услугите им да бъде по желание. Това пък каза изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки Миглена Павлова, която обяви че в момента има 170 регистрирани строителни експерти при над 400 проведени поръчки.