fbpx Започва проект „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Започва проект „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“

На работна среща в Министерство на земеделието и храните днес, министър Кирил Вътев и екипът му възложиха ускорено изпълнение на дейностите по проект „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“. Проектът е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и това изисква отговорно и динамично да се подходи към изпълнението му, подчерта министър Вътев. Той посочи, че концепцията на проекта е изцяло в унисон с основния приоритет на екипа му за оптимизиране на дейностите и контрола по агрохранителната верига, увеличаване на проследяемостта и високата гаранция за безопасност на потребителите. Разчитаме на експертизата на Българска агенция по безопасност на храните и опита им досега в дигитализацията на част от процесите по веригата, подчерта министърът. Той допълни, че при необходимост, винаги може да се разчита и на съдействието на браншовите организации по всяка от продуктови вериги - плодове и зеленчуци, мляко, месо от добива през преработката до реализацията.

Проектът предвижда изграждане на Електронна информационна система в земеделието за обмен на данни между публичната администрация и икономическите субекти в сектор „Земеделие“. Целта е цифровизиране и обединяване на информационните ресурси в земеделието, създаване на условия за проследяване на напредъка по изпълнението на целите на зелената сделка в областта на селското стопанство, оптимизиране на бизнес-средата и намаляване на административната тежест, посочи Емилия Манолова, директор „Анализ и стратегическо планиране“. Системата ще съдържа обща платформа и четири модула (модул за употребата на продукти за растителна защита и торове, информационно-аналитичен модул за контрол на употребата на антимикробни ветеринарни лекарствени продукти, модул за проследяване „От фермата до трапезата“ и модул за онлайн обучение, както и мрежа за комуникация от полеви и водни сензори.

Възможностите на дигиталните технологии във ветеринарното дело са нараснали неимоверно много, подчерта заместник-министър Деян Стратев, и реализацията на този проект ще даде много позитиви на цялата система.

Търсим решения за преодоляване на забавянето, независимо какво е довело до него, като с позитивен подход и подобрена координация разчитаме да постигнем заложените резултати, беше категоричен заместник-министър Александър Йоцев.

Директорът на БАБХ д-р Светлозар Патарински посочи с изпълнението на какви непосредствени задачи може да се ангажира ведомството му, а д-р Илиян Костов, директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ заяви, че още отсега стартират дейността по подготовка на съответните нормативни промени, които дигитализацията на процесите ще наложи.