fbpx АИКБ и SOS Детски селища България ще си сътрудничат | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

АИКБ и SOS Детски селища България ще си сътрудничат

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „SOS Детски селища България“ сключиха споразумение за сътрудничеството. Документът беше официално подписан от председателите на Управителните съвети на двете организации Васил Велев и Веселин Комитов.

АИКБ заяви готовност да включи младежи от „SOS Детски селища България“ в квалификационните обучения, които всяка година провежда за безработни лица. По този начин те ще имат възможност да придобият квалификация и стаж в работещото предприятие, в което в последствие и да останат на работа. По данни на Асоциацията всяка година в квалификационните им програми, които са по заявка на работодатели, се обучават между 1 000 и  2 000 души, от които половината веднага след тях намират трайно работа в наши предприятия. 

Сдружението, което е първата гражданска правозащитна организация у нас, която предоставя директна грижа за деца в риск, представи значителния си опит в развитието на центрове за обществена подкрепа. Тяхна основна задача е да предотвратят излизането на децата от семейството, като оказват подкрепа на семействата по здравословни, финансови и социални проблеми. Сдружението подкрепя и младежи чрез програмата “Начало на самостоятелен живот” - основната форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, живеят самостоятелно извън SOS младежкия дом, работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота. Програмата има за цел да насърчи старта на младежите в самостоятелния им живот, при намиране на работа, място за живеене и възможности за реализация, продължаване на образованието във ВУЗ. Сдружението оказва консултативна и финансова помощ на младежите в рамките на 3 години след напускане на грижа. 

По време на подписването беше обсъдена в дългосрочна перспектива и възможността АИКБ и „SOS Детски селища България“ да работят за разширяване на експертизата и възможността за въвеждане на интегриран подход за подкрепа на възрастни хора, които помагат при обучението и отглеждането на деца и младежи.