fbpx Минимален ръст при застраховането | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Минимален ръст при застраховането

За първите шест месеца на годината 814 647 хил. лв. е брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по данни от Комисията за финансов надзор от отчетите на застрахователите. Наблюдава ръст от 0,5 % на годишна база. Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 688 858 хил. лв., с което се отчита спад от 0,2 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (39,4 %) и „Автокаско” (32,2 %) – общо 71,6 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари - юни възлиза на 125 789 хил. лв., което е ръст от 4,2 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,4 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 8,3 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Сумата на активите на застрахователите към края на юни нараства с 2,1 % на годишна база и възлиза на 2 895 194 хил. лв., като 64,8 % са на застрахователите по общо застраховане и 35,2 % на застрахователите по животозастраховане. В края на юни 2011 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат положителен технически резултат от 99 хил. лв., при 174 хил. лв. отчетен в края на юни 2010 г.