Търсят се експерти за наши посолствата

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще попълни с нови експерти службите си по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в пет държави. Конкурсите за подбор на кандидатите са за СТИВ с офиси в градовете Будапеща (Унгария), Милано (Италия), Братислава (Словакия), Сеул (Южна Корея) и Пекин (Китай).
Хората, които проявяват интерес към тази отговорна дейност, трябва да имат висше образование (магистър) в сферата на социалните, стопанските, правните, техническите науки или науките, свързани със сигурността и отбраната. Задължително е отлично да владеят официалния език на съответната държава. Да имат добра компютърна грамотност и трудов или служебен стаж минимум 6 години. Те трябва да са натрупали поне 4-годишен опит в областта на външноикономическите отношения, да познават стопанското развитие на страната, в която искат да представляват МИЕТ, както и хронологията на външноикономическите й отношения с България и ЕС.

Facebook comments