20 млн. евро за развитие на клъстери

20 млн. евро ще са предвидени за създаване и развитие на клъстери в България. Кандидатите трябва да са категоризирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като срокът за това е 30 януари. Интензитетът на помощта по процедурата е до 70% - 90 %, при максимална продължителност на проектите 18 месеца. Това

По думите на зам. Министърът на икономиката допустимите дейности са свързани с подпомагане на създаването и развиването на клъстери, а минималния размер на подаден проект по процедурата следва да е над 100 000 лева. Максималния размер на подаден проект за клъстери в начален етап на развитие е 391 166 лева, за развиващи се клъстери - 1 000 000 лева, а за развити клъстери – 2 000 000 лева.

Процедурата ще подпомага клъстерите с цел завишаване на регионалната икономическа политика и да се подпомогне местният бизнес. „Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подкрепа на клъстери с цел повишаване степента на интеграция на местните доставчици в посока максимално използване на техния капацитет за разработка на конкуренти иновативни бизнес продукти и услуги, както и за активно присъствие на регионалния, националния и външния пазар“, завърши Везиева.

Процедурата е открита за кандидатстване до 28 април 2017г.

 

Facebook comments