fbpx Спестяваме с рекордни темпове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Спестяваме с рекордни темпове

През третото тримесечие икономическият растеж у нас се е ускорил до 1% на годишна база. Основен фактор е бързото нарастване на износа, положително е развитието и на услугите и селското стопанство. Потреблението се е влошило, което е довело до рекордно високо ниво на националните спестявания – над 22% от БВП за периода октомври 2009 г.- септември 2010 г., при под 9% през 2007 г. Такива са данните според анализаторите на Райфайзенбанк (България). Външната среда остава благоприятна за развитието на българската икономика, като износът вече е надхвърлил нивата си отпреди кризата. Възстановяването обаче, все още не може да се усети на вътрешния пазар, защото склонността към потребление остава ниска. Същевременно покупателната способност на парите намалява в резултат на ускоряващата се инфлация. През ноември тя е 0.7% спрямо октомври. Основно тя се дължи на нарастването на цените на храните, горивата и топлоенергията. Натрупаната от началото на 2010 г. инфлация е 4,1%, като до края на декември е възможно тя да надхвърли 5%.