fbpx Токът реално може да поевтинее от 15 юли | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Токът реално може да поевтинее от 15 юли

Цените на може да поевтинеят пет на сто, ако не от 1 юли, то от 15 юли. Затова обаче са необходими спешни промени в в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, заяви председателят на ДКЕВР Анжела Тонева на пресконференция, след като регулаторът обсъди предложението на Министерството на икономиката за промяна на ценообразуването в сектора. Според нея новият ценови модел може да действа поне година, докато бъде преразгледана държавната политика за преференциални цени в енергетиката.
В микса се премахват спорните добавки в сегашната сметка за изразходван ток от потребителите. Има се предвид добавките за „зелена енергия”, за „кафява енергия” или за електричество от когенерациите, както и добавката за невъзстановяемите енергийни загуби. В общата цена на тока се намалява таксата за износ, а без промяна остават таксите „достъп” и „пренос”.
„Конкретно намаляване на цената на електроенергията обаче още не сме разглеждана. ДКЕВР разработи само схема за ценообразуване, която да отразява действителното състояние на пазара в момента”, каза Тонева.