15 март - световен ден на потребителя

На 15 март светът празнува Денят на потребителя под мотото „Нашите пари, нашите права”. През тази година се навършват точно 50 години от речта на Кенеди пред Конгреса в САЩ, в която са прокламирани основните потребителски права. Родната асоциация „Активни потребители” се присъединява към инициативата на Потребителския интернационал за ефективна конкуренция в един от най-важните сектори за потребителите и икономиката – финансовите услуги. В инициативата вземат участие 220 потребителски организации в целия свят.
Потребителските организации апелират за свободен избор на потребителя на финансови услуги и свободната конкуренция на пазара на финансови услуги.

Правото на избор на финансови услуги сега е възпрепятствано от липсата на реална конкуренция между банките, породена от непрозрачна информация, неравноправни договорни условия и високи такси за прекратяване. За много потребители комуникацията с банките, договарянето на разумни и гъвкави условия се оказва невъзможно. Проведено скоро изследване на Европейската комисия във всички държави в ЕС показа, че 8 от 10 потребители изпитват трудности при различни операции, свързани с банки – вземане на кредит, рефинансиране, откриване на банкова сметка, банкови преводи и т.н.

Facebook comments