fbpx Нужна е стабилизация на енергетиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужна е стабилизация на енергетиката

Министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов представи актуални данни за енергийния сектор у нас на първото заседание на Енергийния борд, проведено под ръководството на вицепремиера по икономическите въпроси Екатерина Захариева.

„Основна задача пред енергийния борд е стабилизиране на енергетиката, както и гарантиране предвидимостта в сектора. Работата на борда трябва да бъде ефективна, да наричаме проблемите с истинските им имена и да обсъждаме дори и нетрадиционните решения“, подчерта Щонов.

По неговите думи всички заинтересовани страни- ДКЕВР, производители на електроенергия, асоциации трябва да постигнат консенсус, за да се подобри състоянието на сектора. „Проблемите няма да бъдат решени единствено чрез увеличение на цената на тока“, категоричен бе министър Васил Щонов. Според него повишаването на цената на Обществения доставчик следва да бъде съобразена с ефекта върху обществения интерес. През първото полугодие на 2014 г.  регулираният пазар губи 360 млн. лева.

За да бъде подобрено състоянието на българската енергетика ще бъде направен анализ на инвестициите, тъй като високите инвестиции водят до икономически непоносими цени.

Всички участници в  Енергийния борд се обединиха около необходимостта да се представят обективни данни пред обществото и да се разчита на мнението на експертите в сектора.