fbpx ЗОП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ЗОП

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и г-жа Румяна Бъчварова, началник на политическия кабинет на министър-председателя, ще обсъдят и анализират предложенията на Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) за създаване на по-ефективни процедури при провеждане
Представители на браншовите бизнес организации да бъдат излъчени за оценителните комисии при възлагането на обществените поръчки – за това се изказаха експерти от Българската търговско-промишлена палата на дискусия за предстоящите промени в Закона за обществените поръчки.
72 държавни и общински ведомства и компании са провели тръгове за доставка на хардуер, софтуер, услуги и консумативи по ЗОП през 2010, като са подписали 291 договора със 108 ИТ компании. Общият обем на подписаните контракти класира 2010 на седмо място от общо 11-те години период на изследването.