fbpx Община Червен бряг изгражда център за настаняване на деца | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Община Червен бряг изгражда център за настаняване на деца

Община Червен бряг започна изпълнението на инвестиционен проект на стойност 1 094 751.00 лева, за изграждането и оборудването на един Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ за деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години и едно защитено жилище ) в гр. Червен бряг, в които ще бъдат настанени общо 22 деца и младежи с увреждания от специализираните институции.
Основната цел на проекта е осигуряване на социално включване и изграждане на подходяща инфраструктура, предоставяща резидентни услуги в общността за децата над 3 г. възраст от Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и за децата и младежите с увреждания, които предстои да напускат или да бъдат изведени от социалните институции. Чрез проекта децата в риск ще имат възможност да живеят в среда, близка до семейната. Това ще допринесе за постепенната им интеграция в обществото. За предоставянето на новия вид услуги, които ще заменят институционалните грижи за подрастващите, ще бъдат разкрити 17 нови постоянни работни места.

Новопостроената сграда на ЦНСТ (обект 1) ще бъде разположена в непосредствена близост до съществуващо обединено детско заведение, с отреден терен за училище и общинската болница. За създаване на защитеното жилище (обект 2) е предвидена реконструкция на сграда, в близост до ОУ „Алеко Константинов”. Двата обекта за настаняване от семеен тип ще бъдат разположени в жилищни квартали, благоустроени по отношение на улично-тротоарна мрежа, озеленяване, транспортна и търговска мрежа.
Това е четвъртият проект, спечелен от местната кметска управа по ОП „Регионално развитие” през последните 3 години. Всичките са на обща стойност 8 814 773.40 лв. и са насочени към подобряване на образователната, пътната, туристическата и социалната инфраструктури на територията на общината.