fbpx Европейско обединение ще защитава данните на потребителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейско обединение ще защитава данните на потребителите

Българският център за данни Датикум се включва в мащабна международна инициатива за защита на данните на потребители и съвместимост с европейските регулации. Това става в рамките на Асоциацията на доставчиците на облачна инфраструктура в Европа (CISPE), която обединява водещи компании от бранша, обслужващи милиони европейски потребители. Организацията обяви, че над 30 услуги предлагани от членовете й вече са съвместими със CISPE Кодекса за защита на данните.

Целта на новите правила, включени в Кодекса е да гарантират на потребителите на облачни (cloud) услуги, че техните доставчици използват подходящи стандарти за защита на данните, съответстващи на европейските директиви и Общите правила, регулиращи защитата на данни, които ще влязат в сила от март 2018 година. Доставчиците на облачна инфраструктура, придържащи се към Кодекса се задължават да предоставят възможността за обработка и съхранение на клиентските данни само и единствено на територията на Европейското икономическо пространство. Освен това те се ангажират, че няма да има достъп или злоупотреба с клиентските данни за техни собствени цели, включително и за извличане на данни, профилиране или директен маркетинг.

“Кодексът за поведение за защита на данните на CISPE е отговорно съвместно начинание от представители на индустрията за предоставяне на облачна инфраструктура, която подготвя почвата за прилагане на GDPR” - посочи от своя страна Mайкъл Бони (Michal Boni), член на Европейския парламент - „Критично важно е облачните услуги да предлагат сигурност и надеждност, съизмерими със завишените рискове, произлизащи от концентрацията на данни. Европа трябва да заеме водещо място в промотирането на стандарти и спецификации, които подкрепят поверително-насочени, надеждни, оперативно съвместими, сигурни и енергийно-ефективни облачни услуги, като интеграционна част от Европейската облачна инициатива. Надеждността, сигурността и защитата на данните са необходими за клиентското доверие и конкурентоспособността.”