fbpx Одобриха промени в регистрацията на промишлен дизайн | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Одобриха промени в регистрацията на промишлен дизайн

Правителството направи промени в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн. Новите текстове ограничават извършваната експертиза само до проверка на външния вид на продукта или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите и цветовото съчетание, както и до възможността той да противоречи на обществения ред и добрите нрави.

С оглед на това отпада и изискването за публикуване на заявката за промишлен дизайн преди провеждането на експертизата. Предвидени са изменения и в нормите, уреждащи производството по постановяване не само на пълен, но вече и на частичен отказ за регистрацията на промишлен дизайн. По този начин се улеснява заявителят при преценката му за обхвата на правната закрила, която се търси със заявката.

Друга промяна е свързана със съкращаване на сроковете за заплащане на таксите, както и за коригиране на недостатъци по заявката и за отговор срещу предварителен отказ. Целта е ускоряване на производството по регистрация. Предлагат се разпоредби, които подробно уреждат производството по нововъведената процедура за отлагане на публикацията на регистриран промишлен дизайн.