fbpx Мобилно приложение превръща говор към текст за хора с увреден слух | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мобилно приложение превръща говор към текст за хора с увреден слух

Мобилно приложение превръща говор към текст за хора с увреден слух

Услугата за трансформиране на говор към текст, чиято пилотна фаза стартира в края на миналата година, вече е напълно автоматична и в готовност да отговори на голямото търсене от страна на хората с увреден слух в България.
„Говор към текст powered by Samsung” представлява мобилно приложение, което в реално време превръща речта в писмен текст. При старта на пилотната фаза в края на 2016 г. услугата се осъществяваше с помощта на стенографи, които дистанционно участваха в процеса. След активна работа в продължение на почти година, тя е автоматизирана и работи напълно самостоятелно.

Към момента мобилното приложение за трансформиране на говор към текст е предназначено да подпомогне образованието на деца и младежи с увреден слух, осигурявайки им по-високо качество на обучение. Така глухите ученици и студенти ще имат възможност да прочетат всичко, което преподавателят говори, дори това, което казва, докато пише на дъската. В момента 7000 деца с различна степен на загуба на слух посещават масови училища и изпитват сериозни затруднения в час, като са принудени да четат по устните, за да успеят да разберат това, което казва учителят. Подобна е ситуацията и с близо 300 студенти с увреден слух, които пропускат по-голямата част от информацията, предадена по време на лекциите.

„В България основната част от усилията на Samsung, като социално отговорна компания, са насочени в подкрепа на образованието и подобряването на дигиталните умения на младите хора. С този проект правим огромна крачка напред в осигуряването на равен достъп до по-качествено образование на хилядите деца с увреден слух у нас. Нужни са още много усилия, за да може тези деца, а и цялата общност на глухите хора, да се радват на социално достъпна среда, но със съвместните усилия на неправителствения сектор, институциите и бизнеса, тази цел е напълно постижима“, заяви Жасмина Петкова, специалист „Корпоративни социални проекти и връзки с обществеността“ в Samsung Electronics България.

Иновативната услуга за трансформиране на говор към текст се реализира благодарение на инициативата Tech Institute на Samsung, която осигурява професионално обучение под формата на практически курсове за студенти, чрез които младежите подобряват дигиталните си умения, придобиват квалификация в отделна технологична област и се подготвят за бъдещата си реализация на пазара на труда. Студенти, участващи в професионалните курсове на Samsung, са част от екипа от IT специалисти, който разработи платформата, като по този начин Samsung осигурява за младите хора не само възможност за подобряване на техните дигитални умения, но и реален проект с благородна кауза, в който да ги приложат на практика.