fbpx Отслабване на икономическата активност в еврозоната | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отслабване на икономическата активност в еврозоната

Предвид последния спад на основните индикатори, измерващи нагласите на бизнеса и продължаващите проблеми, предизвикани от дълговата криза, анализаторите на Райфайзен РИСЪРЧ очакват значително понижение в прогнозата за икономическата активност в еврозоната. “Икономическата активност ще се понижи до най-ниските си нива през втората половина на тази година, когато очакваме повечето страни да отчетат спад в производството си. Поради тази причина понижаваме прогнозата си за растеж на БВП за 2011 г. до 1.6%”, казва Хофщетер, експерт проучвания в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ. Според анализатора, икономическият спад, който ще бъде усетен и през 2012 г., заедно с очакваната неспособност на Гърция да плаща дълга си, ще повиши несигурността. Затова той очаква през 2012 г. БВП да нарасне със само 0.2%.

Инфлацията продължава да бъде осезателен и реален проблем в повечето страни. Докато основните потребителски стоки като храна и гориво отчитат по-голямо повишение на цените, увеличените транспортни и хранителни разходи не водят до аналогично повишение в цените на други класове продукти. Затова той очаква инфлация от 1.6%.

В развиващите се пазари икономическата картина е по-добра, но се очаква по-слаб растеж, от една страна заради спад в износа за развитите страни и от друга поради по-високите лихвени нива в някои страни. Фондовите пазари спадат поради влиянието от страна на развиващите се пазари и би трябвало да преодолеят събитията по-добре поради по-ниските нива на задлъжнялост и по-добрите дългосрочни прогнози за растеж.