fbpx Пет милиона лева за иновации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пет милиона лева за иновации

Министерският съвет отпусна 5 млн. лв. за финансиране на Националния иновационен фонд. Правителството осигурява тази сума за изпълнение на вече сключени договори в подкрепа на иновативни предприятия при разработване, изследване и развитие на нови продукти, технологии, услуги или за значително подобряване на вече съществуващи. Националният иновационен фонд е първият и засега единствен финансов механизъм в помощ на добре работещи в сферата активни предприятия, които съфинансират разработването на нови продукти или технологии. Стимулирането на внедряването на научни постижения и нови технологии и на развитието на иновационния потенциал на фирмите е от решаващо значение за укрепване на конкурентоспособността на икономиката и нейното устойчиво развитие.