fbpx Потребителите има по-добри очаквания за годината | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Потребителите има по-добри очаквания за годината

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2013 г. нараства с 2.3 пункта спрямо октомври 2012 г. по данни от НСИ. Това се дължи на повишеното потребителско доверие сред градското население. При населението в селата равнището на показателя обаче няма промяна. Общата оценка на потребителите както от градовете, така и от селата за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната се подобрява (повишение на балансовите показатели съответно с 2.1 и 1.4 пункта). По отношение на очакванията им за икономическата ситуация в страната през следващите дванадесет месеца подобрение се наблюдава при градското население - с 4.7 пункта, докато при селското анкетата отчита намаление с 0.4 пункта. По-благоприятни в сравнение с октомври 2012 г. са оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.
Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани от предходната анкета, като същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени. По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление.
Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, но очакванията им са за известно подобрение на икономическите условия за спестяване през следващите дванадесет месеца.
Последната анкета отчита влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани. Негативна е нагласата им и по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола” и за „покупка или построяване на жилище (вила)” през следващите дванадесет месеца.