fbpx Повече реализирани нощувки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече реализирани нощувки

етикети

През третото тримесечие на 2011 г. в страната са функционирали 3450 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 116.3 хил., а на леглата - 259.3 хиляди. В сравнение със същия период на 2010 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване нараства с 3.0%, докато броят на стаите и на леглата в тях намалява съответно с 2.1 и 2.8%. Това сочат данни на Националния статистически институт .

Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през третото тримесечие на 2011 г. нараства с 1 769.5 хил. (18.9%) в сравнение със същия период на 2010 г. и достига 11 155.8 хиляди.

През третото тримесечие на 2011 г. реализираните нощувки от български граждани в средствата за подслон и местата за настаняване са 2 972.6 хил. и се увеличават с 361.4 хил. (13.8%) спрямо съответното тримесечие на 2010 година. Увеличава се и броят на реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване с 20.8%. 

През третото тримесечие на 2011 г. се увеличава и общият брой на пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване с 341.6 хил. (18.5%), като достига 2 193.2 хиляди. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 41.2%. Пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване са с 208.0 хил. (19.2%) повече спрямо същия период на предходната година, като най-висок е делът на гражданите от Германия - 17.4%. Почти всички чужди граждани (98.4%) са предпочели да нощуват в хотели и само 1.6% от тях са нощували в останалите средства за подслон.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през третото тримесечие на 2011 г. е 49.5%, което е с 9.6 процентни пункта над регистрираната за същия период на 2010 година.

Приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване през третото тримесечие на 2011 г. достигат 413.7 млн. лв., което е с 15.2% повече в сравнение с третото тримесечие на 2010 година. Увеличение е отчетено както в приходите от чужди, така и от български граждани - съответно с 14.0 и 20.0 на сто.