fbpx Предпазливостта продължава да е водещ фактор на пазара на жилища | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предпазливостта продължава да е водещ фактор на пазара на жилища

Според индекса на Райфайзен Имоти, който следи динамиката на реалните продажни цени на недвижимите имоти в страната, средните пазарни цени, на които се сключват сделки с жилища в София, продължават да намаляват, като през третото тримесечие на 2011 г. са спаднали с 6,8% спрямо същия период на миналата година. Спрямо второто тримесечие на 2011 г. средните пазарни цени на продадените жилища в столицата отбелязват спад от 3,8%. В Пловдив средните пазарни цени за продажба на жилищни имоти през третото тримесечие на 2011 г. са намалели с 4,1% спрямо същия период на 2010 г., докато във Варна спадът е 3,6%. На тримесечна база индексът отчита разнопосочни изменения на средните цени на жилищата в двата града – намаление от 1,4% във Варна и минимален ръст от по-малко от 0,1% в Пловдив.

През последните две тримесечия се отчита засилена ценова динамика на пазара на нежилищни имоти в най-големите градове в страната. На тримесечна база измененията в цените в София и Варна отчитат спад съответно от 9,6% и 6,4%, а в Пловдив и Бургас ръст от съответно 2,5% и 6,8%. Сегментът на нежилищните имоти в столицата включва сделки както с търговски обекти, така и с помещения с офисно предназначение, докато в останалите градове преобладават сделките с търговски обекти.

През последните тримесечия се наблюдава увеличение на броя на сключените сделки с търговски обекти с централно местоположение, включително на главните търговски улици, но то е съчетано с намаляващи средни размери на продадените имоти. Това обяснява ръста на средните цени на нежилищните имоти и съответно на нивата на индекса в Бургас и Пловдив през периода.