fbpx Приеха мерките за социално подпомагане | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приеха мерките за социално подпомагане

Министерският съвет прие два акта, с които разпредели 41 млн. лв. социални мерки. Допълнително 10 500 000 лв. ще бъдат отпуснати за еднократна финансова помощ на най-уязвимите групи лица и семейства. Допълнителното подпомагане ще се реализира чрез еднократни помощи и разширяване на социалната услуга „Обществени трапезарии” през 2013 г.

Децата с трайни увреждания, за които през периода от 1 януари 2013 г. до влизане в сила на постановлението са изплатени семейни помощи, ще получат еднократно 50 лева. Също толкова ще има за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, които са имали право на парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години за периода от 1 януари 2013 г. до влизане в сила на постановлението.

На лицата и семействата, подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2012/13 г. и получили отказ поради средномесечен доход за предходните шест месеца, който е превишавал индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление със сума, по-малка или равна на 10 лв., е предвидено да бъде предоставена еднократно 65.72 лева. Същата сума ще се изплати и на лицата и семействата, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление и на които средномесечният доход е по-висок от индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление с 10 лева.

Дейностите по предоставянето на финансовите помощи ще се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане, а организацията по разширяването на социалната услуга „Обществени трапезарии” се възлага на фонд „Социална закрила”.

Отделени са 231 000 лв. за подпомагане на микро предприятията, като по тоди начин ще имат възможност за субсидиране на първите пет работни места, които те ще открият.