fbpx Приходите на BMW Group спадат с 34,2% за второто тримесечие, но продължава стратегията за електрификация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Приходите на BMW Group спадат с 34,2% за второто тримесечие, но продължава стратегията за електрификация

"Нашите бързи реакции и последователна упралвенска  стратегия ни позволи да ограничим въздействието на коронавирус пандемията върху BMW Group през първата половина на годината", каза Оливър Ципсе, председател на Управителния съвет на BMW AG, в Мюнхен в сряда.

Въпреки значителния спад на пазарите причинен от пандемията, BMW Group успява да постигне положителна печалба преди облагане от 498 млн. евро през първата половина на годината.

„Сега очакваме втория шестмесечен период с умерен оптимизъм и се придържаме към целта за EBIT между 0 и 3% за автомобилния сегмент през 2020 г. Вниматетелно наблюдаваме ситуацията и управляваме производствените мощности в съответствие с развитието на пазарите и регионалните колебания в търсенето от страна на клиентите. “

BMW Group остава ангажирана със своите планове - въпреки силно предизвикателната пазарна среда, тя ще продължи да инвестира в ориентирани към бъдещето технологични области и съответно да развива своята експертиза. Както беше обявено по-рано, Групата възнамерява да инвестира повече от 30 млрд.  евро в изследвания и развойна дейност до 2025 г. с цел да разшири водещото си предимство по отношение на иновациите. 

Ликвидността се запазва висока - ориентирани към бъдещето инвестиции на високо ниво

За да постигне целите, посочени по-горе, BMW Group продължава да прави необходимите предварителни инвестиции в ориентирани към бъдещето технологии. Разходите за изследвания и развойна дейност на Групата възлизат на обща стойност 2.734 млн. евро и остават на високо ниво през първата половина на текущата финансова година (2019 г .: 2.796 млн. Евро; –2.2%). Цифрата включва разходи по текущия процес на електрификация и по-специално за разработване на BMW iNEXT. Както бе съобщено по-рано, капиталовите разходи за имоти, машини и съоръжения, както и за други нематериални активи се предприемат на приоритетна основа. Общите разход за първата половина на годината възлиза на 1,477 млн. евро (2019: 2,175 млн. евро; -32,1%).

Намаляването на CO2 емисиите

Вторият стратегически фокус на Групата е устойчивостта. За първи път BMW Group си поставя ясни цели за намаляване на емисиите на CO2 до 2030 г. през целия жизнен цикъл на своите продукти - от веригата на доставки до производството и до фазата на изтичане на живота на автомобила. През всеки етап емисиите на CO2 на превозно средство трябва да бъдат намалени значително  до 2030 г. с поне една трета в сравнение с нивата на 2019 г.

До края на 2021 г. компанията ще предлага пет изцяло електрически, серийно произведени автомобила в лицето на BMW i3 *, MINI Cooper SE *, BMW iX3 *, BMW iNEXT и BMW i4. Следващото поколение на BMW Серия 7 ще отбележи още един важен момент. Водещият модел на марката BMW ще се предлага с четири различни типа задвижващи механизми, т.е. високоефективни дизелови и бензинови версии, електрифициран плъгин хибрид и за първи път изцяло електрически модел BEV. До 2023 г. BMW Group възнамерява да има 25 електрифицирани модела на пътя - половината от тях изцяло електрически версии.

Планират се още изцяло електрически модели

В допълнение към BMW Серия 7, всеобхватната електрификация ще продължи да се разпространява в моделната гама на Групата. Допълнителни примери за "Power of Choice" ще бъдат изключително популярните BMW X1 и BMW Серия 5, които в бъдеще също ще се предлагат с четирите варианта на задвижващи системи - изцяло електрически, plug-in хибрид, дизел и бензин. 

Приходите на Групата намаляват през първата половина на годината

Отрицателното въздействие на пандемията на корона се усети по-рязко в периода от април до юни. През първата половина на текущата финансова година BMW Group достави 962 575 (-23,0%) автомобили BMW, MINI и Rolls-Royce на клиенти по целия свят. Приходите на групата спадат до 43 225 млн. евро (2019 г .: 48 177 млн. евро; -10,3%). Печалбата преди финансов резултат (EBIT) за шестмесечния период възлиза на 709 млн. евро (2019: 2 790 млн. евро; -74.6%). Печалбата преди данъчно облагане (EBT) пада до 498 млн. евро (2019: 2 815 млн. евро; -82.3%), което води до марж на EBT от 1.2% (2019: 5.8%). Нетната печалба на групата възлиза на 362 млн. евро (2019: 2 068 млн. евро; –82,5%).

С 25,3% са по-малко доставените автомобила на клиентите през второто тримесечие. Приходите на групата намаляват 22,3% спрямо минатата година. Като цяло Групата отчита отрицателен печалба от 666 млн. евро за тримесечния период (2019 г.: положителна печалба от 2 201 млн. евро).

Силно представяне от BMW Brilliance Automotive Ltd. съвместното предприятие в Китай допринеся за подобрения финансов резултат. Загубата преди данъчно облагане за второто тримесечие възлиза на 300 млн. евро (2019: печалба преди данък 2 053 млн. евро). В резултат маржът на EBT на Групата за тримесечния период падна до отрицателни 1,5% (2019: положителни 8,0%). Загубата след данък възлиза на 212 млн. евро (2019: печалба след данък 1 480 млн. евро) 

Приходите за второто тримесечие падат до 14 878 млн. евро (2019: 22 624 млн. евро; -34,2%). EBIT за сегмента за тримесечието се влошава до загуба от 1 554 млн. евро (2019: печалба от 1 469 млн. евро), като маржът на EBIT пада до отрицателни 10,4% (2019: положителни 6,5%).

През първите шест месеца на годината реализацията на марката BMW възлиза на 842 153 автомобила (−21,7%), марката MINI 118 862 автомобила (-31,1%) и Rolls-Royce Motor Cars 1 560 автомобила (-37,6%).

Въпреки общия спад на обема на продажбите, броят на електрифицираните автомобили BMW и MINI, доставени на клиенти, нараства до 61 652 бройки (+ 3,4%) за шестмесечния период. Очаква се продължаващото разширяване на моделната гама да доведе до по-нататъшен растеж в тази област през втората половина на годината. 

Прогнозите за 2020 г. са потвърдени отново

BMW Group си поставя амбициозни цели, дори в бурни политически и икономически времена. В момента обаче несигурността, причинена от глобалното разпространение на коронавирус, затруднява направата на точна прогноза за бизнес резултатите на BMW Group за цялата финансова година 2020 г. За дванадесетмесечния период като цяло BMW Group продължава да приема, че търсенето на всички ключови пазари ще бъде значително намалено в светлината на пандемията и необходимите мерки за ограничаване.

Като се отчитат факторите, описани по-горе, се очаква печалбата на Групата преди данъчно облагане да бъде значително по-ниска, отколкото през 2019 г.

Размерът на работната сила ще бъде малко под нивото, регистрирано една година по-рано. Обвените по-рано мерки, свързани с персонала, ще се използват за управление на числеността на работната сила. При настоящите обстоятелства, всички нови назначения подлежат на строг критичен преглед.