Първа национална конференция Innovations in Software Тest Automation

Първа национална конференция Innovations in Software Тest Automation

Първата националната конференция Innovations in Software Тest Automation (ISTA) 2011 събра повече от 220 софтуерни специалисти и водещи компании в бранша на 25 Ноември в София. Събитието е първа стъпка в посока създаване на общност от специалисти с интерес към автоматизираното тестване на софтуер и канали за споделяне на иновативни идеи и практики в тази област. ISTA 2011 представи нови технологии и инструменти в процесите на разработка, предлагане и поддържане на качествени софтуерни системи.

Лектори бяха водещи специалисти в областта, част от екипите на някои от най-големите софтуерни компании в България - Васил Поповски (VMware), Николай Доковски и Стоян Кънев (SAP Labs Bulgaria), Теодор Иванов (Experian), Катерина Антонова и Пламен Койчев (Мусала Софт), Георги Ангелчов и Стоимен Геренски (Infragistics България). Конференцията има за цел да бъде място, на което компании с различна степен на опит и ресурси в областта на автоматизирано тестване на софтуер да се срещат ежегодно и обменят ефективно знания и опит. Иновациите в областта остават фокус в развитието на събитието и общността от специалисти. Тази година в ISTA 2011 участие взеха и студенти от технически специалности с интерес към автоматизираното тестване, като приоритет за организаторите през следващата година ще бъде ефективното подпомагане на образованието в тази сфера.

Facebook коментари