Първа национална конференция Innovations in Software Тest Automation

Първата националната конференция Innovations in Software Тest Automation (ISTA) 2011 събра повече от 220 софтуерни специалисти и водещи компании в бранша на 25 Ноември в София. Събитието е първа стъпка в посока създаване на общност от специалисти с интерес към автоматизираното тестване на софтуер и канали за споделяне на иновативни идеи и практики в тази област. ISTA 2011 представи нови технологии и инструменти в процесите на разработка, предлагане и поддържане на качествени софтуерни системи.

Лектори бяха водещи специалисти в областта, част от екипите на някои от най-големите софтуерни компании в България - Васил Поповски (VMware), Николай Доковски и Стоян Кънев (SAP Labs Bulgaria), Теодор Иванов (Experian), Катерина Антонова и Пламен Койчев (Мусала Софт), Георги Ангелчов и Стоимен Геренски (Infragistics България). Конференцията има за цел да бъде място, на което компании с различна степен на опит и ресурси в областта на автоматизирано тестване на софтуер да се срещат ежегодно и обменят ефективно знания и опит. Иновациите в областта остават фокус в развитието на събитието и общността от специалисти. Тази година в ISTA 2011 участие взеха и студенти от технически специалности с интерес към автоматизираното тестване, като приоритет за организаторите през следващата година ще бъде ефективното подпомагане на образованието в тази сфера.