fbpx Слънчев бряг закри летният туристически сезон | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Слънчев бряг закри летният туристически сезон

 „Слънчев бряг“ АД е осигурил 754 хил. лв за обезпечаването на туристически сезон 2015 г. поддръжка и облагородяване на курорта. 150 хиляди лева от тях са отишли за инфраструктура и рехабилитация на тротоари и улици. „Дружеството е в стабилно финансово състояние, които очертава добри перспективи. Към днешна дата сме реализирали приходи в размер над 2 милиона лева.“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД

179 хиляди лева са вложени в поддържането и почистването на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи, площадки на паркинги, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесина, храстова и тревна растителност и поливни системи. Над 14 хиляди лева от тях са похарчени за доставка и монтаж на розариуми, сенници и пейки.

140 хиляди лева са изхарчени от техническата поддръжка за текущия ремонт и ремонтно възстановителните работи на парково, алейно и улично осветление.

За дейности по ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура са изразходвани 150 хиляди лева, от които за ремонт на тротоарните площи - 133 хиляди лв., а за ремонт на асфалтовата настилка - 17 хиляди лв.

За модернизиране на системата за видеонаблюдение с 33 нови камери на входовете и изходите на комплекса, всички кръстовища и улица Първа и въвеждане на нова система за контрол на достъпа по крайбрежната улица бяха отделени 58 хиляди лева. Осигурена е денонощна физическа охрана на 8 броя поста /КПП/ на обща стойност 94 хил. лв. Допълнително е обезпечено командироването на служители от МВР – 47 за месец юни и по 49 за юли и август. Общо разходите по командироването им възлизат на 116 хил. лв.

В резултат от комплексните мерки за сигурност и засилването на контрола и правилата в курорта през сезон 2015 не е регистриран нито един сериозен инцидент на територията на курорта. След въвеждането на регулационен режим от „Слънчев бряг“ АД алкохолните турове са намалени наполовина спрямо 2013 г.

Стартирани са и действия по стратегия за удължаването на туристическия сезон чрез превръщането на Слънчев бряг в образователен център на национално и международно ниво. Установени са контакти с големи компании и образователни институции, свързани с подготовката на кадри за IT бранша у нас за организиране на специализиране на семинари, школи и други извън активните летни месеци. Постигнато е съгласие с хотелиерския бранш за развитието на Слънчев бряг като образователен център за персонал за туристическия сектор, като се търсят възможности за партньорство със специализирани училища и колежи и провеждане на платени стажове.