fbpx Средствата за измерване по бензиностанциите са проверени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Средствата за измерване по бензиностанциите са проверени

Всички, подлежащи на контрол от Български институт по метрология средства за измерване по бензиностанциите в страната са проверени, след като миналата сряда премиерът Бойко Борисов нареди проверката.

Предмет на възложената от премиера извънредна проверка са 11 000 средства за измерване. За провеждането й по нареждане на министъра на икономиката Божидар Лукарски бяха мобилизирани допълнителни ресурси извън обичайния работен график на Български институт по метрология (БИМ). До изтичането на дадения от министър-председателя срок екипите на института са проверили 10 862 разходомера. При 10 775 от тях е установено съответствие между отчитаното и зарежданото гориво и те са пломбирани по надлежния ред. При 87 от уредите са констатирани отклонения над нормата, в резултат от което те са били затворени. 138 са средствата за измерване, за които има предварително подадени заявки след ремонт и изготвен редовен график за проверка. Същите ще бъдат проверени в началото на тази седмица.

Метрологичният контрол на измервателните уреди се извършва от БИМ, като работата на института е рутинна и протича по установен годишен график и при подадени заявления след ремонти. По данни от регистъра на института до края на юни екипите са извършили метрологичен контрол на 11 000 измервателни средства, които към момента на отчитане са в изправност и отговарящи на законовите изисквания.

След провеждането и на извънредната проверка по нареждане на премиера всички 22 000 средства за измерване в страната, подлежащи на контрол от БИМ са проверени.