fbpx Стартира кампания за правата на потребителите в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира кампания за правата на потребителите в България

Еврокомисарят с ресор политика за потребителите Невен Мимица и заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев откриха информационната кампания за правата на потребителите в България.

Кампанията ще се провежда до края на тази година и цели популяризиране на правата на потребителите и повишаване на тяхната осведоменост. В рамките й Европейският потребителски център (ЕСС) в България ще приема обаждания на граждани и ще съветва потребителите от кого да търсят съдействие в случай на проблем.

Кампанията е насочена не само към потребителите, но и към представителите на бизнеса, които трябва да са запознати с техните задължения, произтичащи от законодателството за защита на потребителите, както и че спазването му ще повиши доверието на потребителите в пазара, ще съдейства за подобряване на конкурентната среда, от което ще спечелят и потребителите и бизнесът. Информационната кампанията ще обхване гр. София и четири областни града – Бургас, Варна, Русе и Благоевград, като основните теми, за които потребителите ще бъдат информирани са: нелоялни търговски практики; неравноправни клаузи в договори с общи условия; продажби на стоките и свързаните с тях гаранции; продажби от разстояние /право на отказ на потребителите при договори от разстояние и извън търговския обект/.

През последната година МИЕ инициира приемането на изцяло нова регулаторна рамка, с която се гарантира защита на потребителите при сключване на договори за продажба - на договори от разстояние и договори извън търговския обект, на договори за потребителски кредити, договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние, договори за разпределено във времето право на ползване на собственост. Действащото законодателство забранява използване на нелоялни - заблуждаващи и агресивни търговски практики и включването на неравноправни клаузи в договори с общи условия.

Едновременно с това на потребителите се гарантира защита по отношение продажбата на потребителски стоки, предоставянето на услуги и свързаните с тях гаранции и при договори за туристически пътувания с обща цена.