fbpx Студенти от техническия университет се обучават в последните IT иновации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Студенти от техническия университет се обучават в последните IT иновации

Студенти от техническия университет се обучават в последните IT иновации

Над 100 студента преминаха през обучение в последните IT иновации благодарение на дългосрочното партньорство между Технически университет, София и международната телекомуникационна компания Interoute през последните 4 години. През декември 2017 тридесет и двама студенти завършиха успешно третото издание на професионалтото обучение “Transmission School with Interoute”, насочено към оптични комуникации. Обучението e резултат на дългосрочен проект на компанията съвместно с Факултет по телекомуникации към Технически Университет София. Последното издание стартира на 14 ноември, като си постави за цел да покаже на студентите как да прилагат научената теория в реални бизнес ситуации и да им даде практически знания, които да подпомогнат старта и развитието на бъдещата им кариера.

Триседмичният курс даде възможност на студентите да научат повече за оптичните комуникации и завърши със закриващ изпит нa 5-ти декември, който им предостави възможността да се доближaт до бъдеща реализация в сферата. След обявяване на резултатите от страна на университета, някои от тях ще бъдат поканени на интервю в офиса на Interoute, на което да обсъдят възможностите си за по-нататъшно развитие в компанията. 

Обучението е част от дългосрочното партньорство между Interoute и Технически университет, което включва различни събития за студентите, дарения за университета, семинари и обучителни курсове. През последните години компанията предостави напълно оборудванa модерна лабораторията на Факултета по телекомуникации и технологии към ТУ, където се провеждат курсове и лекции в сферата на комуникационните технологии: дигитални радио комуникации, пренос на данни и компютърни комуникации и аналогови системи.