fbpx Транспортът на розово масло е много специален | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Транспортът на розово масло е много специален

България е световноизвестна с производството и износа на розово масло. Розовата вода и масло са основни съставки в производството на козметични продукти, а българските са търсени по целия свят заради изключителните си качества. Роля затова има дълга традиция в розобера и на розоваренето.

Не по-лесен обаче е транспортът им до всяка точка на света.

Розовото масло и други етерични масла се квалифицират като опасен товар поради специфичния химичен състав и биологична активност. Основната причина да попадат в тази категория е ниската им точка на възпламеняване.

Някои етеричните маслата могат да се възпламенят дори при температура от 50 ° C. Терминът се отнася за вещества, които могат да причинят пожар, вредни последици за здравето или за околната среда. Това най-често се дължи на неправилно боравене, опаковане, съхранение или транспортиране. За превоза на подобни пратки съществуват строги процедури, които трябва да бъдат спазвани в детайл.

Поради тази причина етеричните масла са предизвикателство за всички участници във веригата на доставки и най–вече за логистичните фирми. Специално внимание трябва да се обърне при избора на транспортни средства, технически и технологични средства за манипулация, екологични изследвания и обучението на лицата, които влизат в контакт с товара. Етеричните масла са скъп товар и често количествата, които се изпращат, са относително малки затова най-подходящ за техния износ е въздушният транспорт.

Какво е необходимо за транспортиране на пратка с етерични масла по въздух?

Логистичната компания трябва да бъде регистрирана за извършването на този тип услуга. Нейният персонал следва да е сертифициран и обучен да борави с опасни товари. Димчо Димчев, управител на карго-партнер България обяснява в детайли процедурата на транспорт: „Ако искаме да транспортираме етерично масло по въздух, първо трябва да имаме сертификат - IATA DGR - Регламент за международната асоциация за въздушен транспорт за опасни товари. Той е основният документ на глобално ниво, когато става въпрос за безопасност при въздушен транспорт". Производителят / изпращачът пък трябва да предостави MSDS (Информационен лист за безопасност на материалите) издаден от оторизирана лаборатория, след извършване на необходимите анализи. Това е технически документ, който съдържа цялата необходима информация относно веществото, което се транспортира и определя нивото на опасност за хората и околната среда. "

Опаковка на пратка етерично масло

При подготовката за транспорт на пратка с етерично масло се отделя специално внимание на опаковката. Инструкциите за опаковане са включени в MSDS, а процедурата може да се извършва само от сертифицирано лице (производител или агентът, който го представлява).

Вътрешната опаковка, в която се намира етеричното масло, обикновено е специална алуминиева, херметически затворена бутилка. Опаковката е адаптирана към количеството за транспортиране. Пратката се счита за правилно опакована и когато всяка кутия е маркирана с нужните етикети за типа и класа на опасност съгласно регламента на IATA DG.