Малкият и средният бизнес трябва сами да си помогнат

Търсенето на решения на проблемите на малкия и средния бизнес събра на среща софийските членове на Сдружението за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК) и представители на сродни организации. „Как да си помогнем сами” е мотото на поредицата от срещи, които ОБК организира в цялата страна.
В центъра на дискусията в София беше идеята за обединението, сдружаването, кооперирането между малките и средните фирми в България като средство за справяне с многобройните проблеми пред бизнеса.
Георги Шиваров, зам.-председател на Българската стопанска камара коментира - „Трябва сега, преди изборите, да ги притискаме, да поемат обещания и да ги изпълнят. Да се обединим и да направим фронт срещу тази бюрокрация, която е концентрирала в ръцете си един ресурс (данъците) и не върши работа на българската икономика. “

Според изпълнителния директор на „Съюз Произведено в България“ Пламен Грозданов, у нас трябва да се промени отношението към думата „кооперация“, защото в Западна Европа, например в Германия, тази практика е издигната в култ. Именно кооперацията е инструмент, който защитава малкия и дребния бизнес и търси защита срещу големия – срещу картелите. Той подчерта още, че внимателният прочит на Европейския акт за малкия и среден бизнес може да оформи една правилна стратегия за развитието на бизнеса в България.

Сдружението за Обединени Бизнес Клубове представи своите идеи за подпомагане на малкия и средния бизнес. „ Ние се базираме на идеите и възможностите за взаимопомощ - каза председателят на ОБК Веселин Халачев.- Докато чакаме държавата да нормализира условията за бизнес в страната, ние създаваме мрежа от бизнес клубове в страната, която да разполага с единна електронна информационна система, организирана по региони и браншове. Така насърчаваме стокообмена и ползването на услуги на преференциални цени и условия между нас.” ОБК предоставя безплатни консултации по правни, данъчни и финансови въпроси. Предстои създаването на арбитражен съд в рамките на Сдружението, учредяването на взаимоспомагателен фонд, на фонд за рискови инвестиции. От ОБК предвиждат и създаването на запазена търговска марка за стоките, които предлагат членовете на Сдружението.

Facebook comments