fbpx малък | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Според последни проучвания на Аон България, ангажираността на служителите в България се повишава с 10% спрямо 2013 година.
Търсенето на решения на проблемите на малкия и средния бизнес събра на среща софийските членове на Сдружението за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК) и представители на сродни организации.
Има автомобили, които особено добре отиват на дамите. Те са малки, компактни, лесни за маневриране и много важно – може да ги паркираш и в най-малките празни места, ако се наложи може и напряко да ги оставиш.
Навръх втората годишнина от приемането на плана за действие на Европейския Съвет „Законодателен акт за малкия бизнес” и само няколко седмици преди Комисията да представи доклада си за него, БИЗНЕСЕВРОПА, ЕВРОПАЛАТИ и Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия (ЕАЗМСП) органи