fbpx Бизнес ангели в спедицията и логистиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнес ангели в спедицията и логистиката

Програма за партньорство, като подава ръка на предприемачи с интерес към спедицията и транспорта открива Спедиторската компания Тива Плюс. Тя е насочена предимно към специалисти в областта на транспортните услуги и спедиция, които до този момент не са се решили по една или друга причина да се впуснат в това начинание. Доста често една от причините е първоначалната инвестиция, която в този случай е разделена пропоционално между предприемача и партньора в този проект Тива Плюс, като финансовата подкрепа е само част от пакета отговорности с които се обвързва компанията ментор.
Пакетът с отговорности съдържа предоставяне на марката "Тива", специализиран софтуер, включване в интранет средата на компанията, финансиране на проекти съразмерно дела, заемаме на дружеството безлихвени средства, предоставяме основния комплект документи, предоставяне на добити преференциални цени и условия от подизпълнители и доставчици.
„Това не е франчайзингов модел на бизнес отношения, а е справедливo партньорство за развиване на спедиторска дейност, основан на общи стандарти и свобода на инициативата. Нашите бъдещи партньори ще голяма лична и управленска свобода, като мажоритарни собственици в новосформираните дружества”, сподели Иван Иванов управляващ партньор в Тива Ком.
Желаещите да се възползват от програмата, трябва да имат опит, в различни спедиторски компании или да са специалистите в транспортни отдели на търговски или производствени компания. Едно от най-важните условия е да имат желание и да са мотивирани да развият собствена компания в областта на транспорта.