fbpx Иновационният фонд ще насърчава научно-развойна и иновационна дейност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Иновационният фонд ще насърчава научно-развойна и иновационна дейност

„Със средствата по Националния иновационен фонд /НИФ/ ще бъдат финансирани научно-изследователска и експериментална дейност, а иновацията в проекта може да е в продукт или услуга, като целта е тя да бъде приложима в бизнеса“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която откри информационен ден във Варна, на който бяха представени условията за кандидатстване по осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд /НИФ/, който се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/. В информационния ден участие взеха представители на бизнеса и научната общност.

Зам.-министър Везиева изтъкна, че проектите, които се финансират от НИФ, ще трябва да приключват с прототип, който да бъде внедрен в производството. Ще бъдат финансирани и стартиращи, и вече работещи предприятия. „Важна промяна е цялостното ориентиране към резултатност на проектите“, допълни тя. Везиева поясни, че след като се изработи прототипът, проектът ще може да кандидатства за финансиране и по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", за да бъде вложен в производството.

Средствата за 2016 г. по НИФ са в размер на 5 млн. лева. „Идеята на тези средства е да подпомогнем бизнеса и да насърчим научно-развойната и иновационна дейност, осъществявана от предприятията и научните организации“, допълни тя. По думите й новата философия в начина на финансиране на проектите чрез НИФ е свързана с утвърдените нови правила, според които кандидатстването да става чрез тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), която обединява всички финансови инструменти, свързани с иновационните процеси.

Допустимите области за финансиране са четири: „Мехатроника и чисти технологии“, „Информационни и комуникационни технологии и информатика“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, и „Нови технологии в креативните и рекреативните технологии“.