fbpx Австрия със силно участие на Пловдивския панаир | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Австрия със силно участие на Пловдивския панаир

Австрия със силно участие на Пловдивския панаир

За 55-ти път Австрия е представена на МТП Пловдив с фирмен групов щанд от 200 м² в палата 11. Тази година участват 16 фирми, от които няколко фирми за първи път. Фирменият групов щанд се организира от AdvantageAustria - Тъговския отдел при Австрийско посолство и представителство на Стопанска камара Австрия в България.

Австрия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. За периода януари-март 2016 г. износът за Австрия е в размер на 97.7 млн. евро (3.3% ръст в сравнение със същия период на 2015 г.),, а вносът от Австрия възлиза на 172.9 млн. евро (1.7% спад спрямо първите 2 месеца на 2015 г).

През 2015 г. износът за Австрия е в размер на 411.5 млн. евро (8.6% ръст в сравнение с 2014 г.), а вносът от Австрия възлиза на 709.7 млн. евро (4.4% спад спрямо 2014 г.).

Българските фирми основно изнасят двигатели и машини, но също така и артикули за физическа култура, ортопедични апарати и др. Във вноса от австрий са включени медикаменти, машини, апарати и др.

Австрийската машиностроителна и металопреработваща индустрия /ММИ/ се е доказала като движеща сила на австрийската промишленост.

Делът на износа възлиза на около 70 % от производството, от тях три четвърти се реализират на европейския пазар. Почти една четвърт от целия австрийски износ се пада на машиностроенето, като сериозен ръст в износа има при помпените инсталации, металообработващите инструменти, машини и компоненти и моторни превозни средства.

ММИ е една от ключовите индустрии на Австрия като икономически притегателен център. С около 120.000 заети в 1.200 предприятия тя създава над 30 % от работните места в промишлеността.

Браншът на машиностроителите в по-голямата си част се състои от малки и средни предприятия. Около 80 % от фирмите са МСП /под 250 заети/. Над 85 % от предприятията са семейни фирми. Тези фирми обикновено са едни от най-големите работодатели в своя регион и дейността им се предава от поколение на поколение. 

facebook коментари