fbpx Дряново има потенциал за развитие на туризъм | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дряново има потенциал за развитие на туризъм

Няколко са сегментите, които определят интереса към Дряново, и това са културно-историческото наследство, съхранените във времето занаяти, наличието на запазени църкви и манастирски комплекси начело с Дряновския манастир, които могат да станат обект на поклоннически туризъм от Русия, Украйна, Молдова и други православни страни. Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев в Дряново. Не трябва да се забравя изключителната местна кухня и прекрасната природа на Балкана, допълни той. Освен това има предпоставки за изграждането на културно-исторически маршрут с европейска значимост чрез възстановяване на отсечката от Римския път, свързващ Емпориум Дискодуротера с Аугуста Траяна.

Друг целеви пазар за общините от област Габрово и региона може да бъде румънският. В последната година гостите от северната ни съседка заемат 3-о място сред чуждестранните туристи, посещаващи България. Северен централен регион благодарение на своята локация може да представлява интерес за тях. Затова е необходимо общините да имат стратегическа визия за развитието си. Могат да се обединят в клъстер от няколко съседни общини, които заедно да предлагат туристическите си обекти под формата на маршрути. А това им позволява да бъдат по-разпознаваеми на културната и туристическата карта на Европа. Регионът предлага и възможност за развитие на уикенд туризма, който през последните години става все по-значима част от лайфстайла на българските граждани и тенденция в Европа.

Като още една възможност зам.-министър Ботев представи и новата оперативна програма „Региони в растеж“, в която по пета ос са предвидени 112 млн. евро само за туризъм, а бенефициенти по програмата могат да бъдат общини, неправителствени организации и религиозни общности.